Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej – 24.06.2024

Zapraszamy mieszkańców w dn. 24.06.2024 godz. 16.00 do CK na sesję Rady Miejskiej. Będzie to tzw. sesja absolutoryjna, na której Rada Miejska, zapozna się: z raportem o stanie gminy, na podstawie którego udzieli lub nie udzieli votum zaufania burmistrzowi; z realizacją budżetu za poprzedni rok i uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące realizacji budżetu, a następie podejmie decyzję o udzieleniu, lub nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium.

Udzielenie absolutorium oznacza formalne zatwierdzenie działalności władzy wykonawczej gminy. Sesja absolutoryjna powinna zapewnić mieszkańcom wgląd w sposób, w jaki władze gminy gospodaruje publicznymi pieniędzmi, a także dać pewność, że radni którzy są przedstawicielami mieszkańców w radzie miejskiej sprawują skuteczny nadzór nad działaniami burmistrza.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w sesji 24.06.2024. Angażujmy się w lokalne życie naszego samorządu.

Oprócz procedury absolutoryjnej podczas sesji procedowane będą projekty uchwał dotyczące bieżących spraw gminnych. Poniżej projekty wszystkich uchwał, które w poniedziałek będą przedmiotem pracy Rady Miejskiej.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie