Skarga kasacyjna Burmistrza na wyrok WSA.

Jak słusznie przewidywała radna Marzena Cichewicz, możliwa “prawna ścieżka” postępowania przed sądami administracyjnymi, będzie wykorzystana przez Burmistrza, po niekorzystnym dla niego wyroku WSA w sprawie skargi dotyczącej bezczynności organu i nie udostępnieniu radnej informacji publicznej o ilości spraw sądowych, jakie dotyczą gminy Błonie.

O wyroku pisaliśmy: https://projektblonie.pl/drugi-wyrok-w-imieniu-rp-burmistrz-blonia-narusza-prawo/

Skarga kasacyjna w tej sprawie złożona została przez pełnomocnika Burmistrza, radcę prawnego Kamilę Waśniewską-Marczak:

Aby powiększyć zdjęcie kliknij prawym klawiszem myszy na zdjęcie i otwórz “grafikę w nowej karcie”

Ciekawe, ile do tej pory, za wszystkich kadencji Burmistrza, zarobili prawnicy kancelarii zewnętrznych w naszej gminie? Udostępnienie danych, o które prosiła radna uprzednio w interpelacjach, później we wniosku o dostęp do informacji publicznej, dałaby m.in. obraz skali dotyczący spraw sądowych, jakie miały miejsce w poprzednich latach oraz jakie mają miejsce obecnie, a toczą się przeciwko naszej gminie, Burmistrzowi.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie