SPA na ulicy Solidarności być może zniknie. Ulica Piaskowa będzie utwardzona.

W dniu dzisiejszym 10.08.2021 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Błonie (w zakładce przetargi) zamieszczone zostały dwa ogłoszenia.

PIERWSZE ogłoszenie dotyczy przetargu na przebudowę ul. Solidarności. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców oraz użytkowników ul. Solidarności. Wielokrotnie sprawę powstającego po deszczach SPA opisywaliśmy na naszej stronie. Radna Cichewicz także wielokrotnie w tej sprawie kierowała interpelacje i zapytania do Burmistrza. Przypomnijmy, że mieszkańcy ul. Solidarności od ponad 10 lat czekają na realizację przebudowy. Szerzej o ul. Solidarności pisaliśmy we wpisie: https://projektblonie.pl/2019-maj-spa-przy-ul-solidarnosci-ponownie-otwarte/

Czytając ogłoszenie o tym przetargu, dowiadujemy się, że przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej do przebudowy drogi miejskiej ulicy Solidarności do istniejącego odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Szczegółowe informacje znajdziecie w SWZ (specyfikacja warunków zamówienia).

Tak więc, na razie mieszkańcy ul. Solidarności muszą zadowolić się wyłącznie kanalizacją deszczową, a na utwardzenie ul. Solidarności muszą jeszcze poczekać. Ile? Oby nie kolejne 20 lat. Miejmy nadzieję, że uda się wyłonić w ogłoszonym postępowaniu przetargowym wykonawcę, który podejmie się wykonania przedmiotu zamówienia. Jeśli się tak stanie i finalnie zostanie podpisana umowa na wykonanie zakresu prac przewidzianych w ogłoszeniu o przetargu, wówczas wykonawca na realizację przedmiotu zamówienia będzie miał 280 dni. Patrząc realnie, to w bieżącym roku, SPA ku niezadowoleniu mieszkańców może być czynne.

DRUGIE ogłoszenie dotyczy remontu drogi gminnej ulicy Piaskowej. Podobnie jak w przypadku ul. Solidarności, ulica Piaskowa i Klonowa były przedmiotem interpelacji i zapytań radnej Cichewicz. Ogłoszenie określa przedmiot przetargu jako remont drogi gminnej ulicy Piaskowej, w zakresie którego m.in. wchodzi przygotowanie nawierzchni ul. Piaskowej pod warstwę konstrukcyjną, wyregulowanie wysokości zjazdów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Szczegóły dotyczące zakresu remontu oraz wymagań wobec wykonawcy znajdziecie w SWZ. Jeśli postępowanie przetargowe zakończy się wyłonieniem wykonawcy, będzie on miał od chwili podpisania umowy 70 dni na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Miejmy nadzieję, że uda się pozytywie rozstrzygnąć oba postępowania przetargowe i wyłonić wykonawców prac. Zarówno mieszkańcy ulicy Solidarności jak i ulicy Piaskowej mają szanse po dziesięcioleciach oczekiwań na upragniony skok cywilizacyjny.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie