Targ w Błoniu. Co wiemy?

Co z naszym targiem? Co mieszkańcy wiedzą w tej sprawie? Otóż tyle, ile dowiedzą się z plotek. Niestety na stronach gminnych i na fp gminnym na FB pojawiła się jedna informacja w tej sprawie.

Pozyskaliśmy informacje (przekazane przez Burmistrza podczas sesji i komisji Rady Miejskiej, a także informacje z dokumentów umieszczonych w BIP Błonia), które przedstawiamy odpowiadając na Wasze pytania, kierowane do nas w sprawie targu.

1. Czy targ zostanie zlikwidowany? – Częściowo tak. Zlikwidowana zostanie lewa część targu, tu gdzie stoją budki z mięsem. Na tym terenie powstanie parking oraz droga dojazdowa do nowo budowanych bloków za stacją paliw.

2. Czy pozostała część (prawa strona targu) będzie zlikwidowana? – tego nie wiemy. W przyszłości różne pomysły mogą przyjść urzędnikom do głowy. Ponieważ nie ma dla tego terenu planu zagospodarowania przestrzennego, istnieje więc możliwość dowolnej zmiany przeznaczenia terenu. I to się dzieje. Zmieniana jest częściowo funkcja targu. Wynika to z decyzji wydanej przez Burmistrza, dotyczącej warunków zabudowy dla tego obszaru będącej odpowiedzią na wniosek Pani projektant, która działając z upoważnienia gminy opracowuje projekt przebudowy/remontu targu. Jednakże uspokajamy, na dzień dzisiejszy prawa strona targu ma zostać zmodernizowana, wyremontowana. Ma powstać na niej około 5 pawilonów handlowych, zadaszone stanowiska handlowe, infrastruktura techniczna i strefa relaksu. Więcej szczegółów znajdziecie w poniższej decyzji:

Aby powiększyć zdjęcie, najedź myszką na zdjęcie, naciśnij prawy przycisk myszy i kliknij polecenie “otwórz grafikę w nowej karcie”

3. Co to za strefa relaksu, która ma powstać na targu? Burmistrz określił swój autorski pomysł, jako pro-rozwojowy. Być może tak jest. Jednak nikt nie wie, co autor ma na myśli. Generalnie w ślad za wypowiedzią Pana Burmistrza, projekt dla przebudowy targu przygotowywany jest przez Panią projektant, która wie, co robi, bo się na tym zna, w przeciwieństwie do radnych, którzy nie mają kompetencji i się na tym nie znają. Być może Burmistrz ma rację, że się nie znają, jednak to kompetencją radnych Rady Miejskiej jest wyznaczenie kierunków działania. W tym przypadku radni błońscy nie znają nawet założeń/wytycznych, jakie zostały przekazane przez ratusz w celu opracowania projektu. Pan Burmistrz obiecał radnym zorganizowanie w styczniu 2021 r. spotkania z Panią projektant, jednak do dnia dzisiejszego spotkanie nie odbyło się, a radni nie mają żadnych informacji od Pana Burmistrza, czy i na kiedy spotkanie planuje. Z informacji przekazanych radnym podczas sesji przez Pana Burmistrza wynika, że strefa relaksu ma być miejscem, gdzie będzie można pójść na spacer, gdyż już dziś dużo osób chodzi na targ pospacerować, a niekoniecznie robić zakupy. Już dziś dużo osób jeździ do centrów handlowych, by spędzać tam czas na chodzeniu i relaksowaniu się.

4. Kiedy zlikwidowana będzie lewa strona targu z budkami z mięsem? Wg. dokumentów, przekazanie developerowi tego terenu miało nastąpić do 31.12.2020 r. I pewnie tak się stało, jednak nie dotarliśmy do protokołu inwentaryzacji z przekazania terenu. A jak wieść gminna niesie, taki protokół jest już podpisany. Tak więc, zakładając że teren został przekazany, decyzja o wejściu ze szpadlem i wyrzuceniu budek zapadnie po stronie developera. Kiedy? Nie wiemy. Należy się spodziewać, że w każdej chwili najemcy mogą dostać polecenie wyprowadzki i likwidacji budek.

5. Czy budki będą przestawione na prawą stronę targu? Nie, nie ma takiej możliwości z racji planowanej przebudowy dotyczącej infrastruktury technicznej. Pomimo, iż pierwotnie obiecywano najemcom, iż budki będzie można przestawić w inne miejsce, wycofano się z tego. Pan Burmistrz podczas sesji w dn. 09.11.2020 w odpowiedzi na pytanie radnej Cichewicz, czy obecni właściciele budek mogą otrzymać po prawej stronie miejsce handlowe (bez przenoszenia tam budek) tj. sam plac, na którym mogliby sprzedawać np. z samochodu, stwierdził, że tak, i że w tej sprawie należy skierować się z prośbą do ZUK. W związku z tym najemcy wystosowali w listopadzie 2020 r pismo do Pana Dyrektora ZUK, na które do dnia dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi.

6. Czy na czas planowanego remontu/przebudowy targu, zostanie wyznaczone inne miejsce na tymczasowy plac targowy? Tą kwestię wielokrotnie na sesjach poruszała radna Cichewicz. Pierwotna odpowiedź ze strony Pana Burmistrza brzmiała – nie przewiduje się. Jednakże stanowisko ratusza uległo zmianie. Podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej, ponownie radna Cichewicz zwróciła uwagę, że warto jest pochylić się nad tą sprawą i poszukać miejsca, w którym na czas remontu/przebudowy targu można byłoby zorganizować tymczasowy plac handlowy. Przebudowa/remont będą trwały z dużym prawdopodobieństwem minimum pół roku, jak nie rok, a brak alternatywnego miejsca spowoduje brak możliwości robienia zakupów mieszkańcom, tym którzy nie preferują centrów handlowych i dużych marketów. Nadto obecni sprzedający stracą miejsca pracy. Stanowisko to poparli; radna Podyma i radny Uraszewski, który zasugerował, że dobrym miejscem alternatywnym byłby teren przy stadionie miejskim. Na sesji Rady Miejskiej w grudniu pytanie o alternatywne miejsce zadał też radny Olędzki. Mamy nadzieję, że głos radnych i potrzeby mieszkańców zaowocują decyzją ze strony Pana Burmistrza i wyznaczone zostanie alternatywne, tymczasowe miejsce na targ, do czasu zakończenia prac remontowo budowlanych na terenie targu miejskiego.

7. Kiedy rusza remont prawej strony targu? Data rozpoczęcia remontu w tej chwili nie jest możliwa do sprecyzowania. Wynika to z procedur administracyjnych. Aby rozpocząć przebudowę/remont, trzeba mieć gotowy projekt i uzyskać pozwolenie na budowę, a po drodze wybrać jeszcze w drodze przetargu wykonawcę. Trzeba także mieć na ten cel środki finansowe. Gmina nie pozyskała na realizację tego projektu środków z dotacji zewnętrznych (odrzucono wnioski), jednak w budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatek w wysokości 4 mln zł. Chociaż prawdopodobnym wydaje się podniesienie jej do 6 mln zł, ponieważ o takiej kwocie była mowa podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Czego nie wiecie w sprawie targu? Pewnie tego, że do ratusza złożona została przez najemców właścicieli budek i cześć mieszkańców naszej gminy (ponad 700 osób) petycja. Do dnia dzisiejszego najemcy i mieszkańcy nie otrzymali na nią odpowiedzi. Rada Miejska, do której petycja także była skierowana podjęła uchwałę o jej przekazaniu do Burmistrza.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie