WARTO przeczytać! Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 09.11.2020

Najistotniejsze sprawy dla mieszkańców z sesji Rady Miejskiej z 09.11.2020

1. Przyjęto uchwałę zmieniającą wysokość stawek podatków od nieruchomości. Średni wzrost stawek wynosi około 4% w stosunku do roku poprzedniego.

2. Przyjęto uchwałę zmieniającą wysokość stawek podatków od środków transportu. Średni wzrost stawek wynosi około 4% w stosunku do roku poprzedniego. W stosunku do roku 2020 prawie wszystkie stawki podniesiono. Warto zaznaczyć, że nasze błońskie stawki są jednymi z najwyższych w okolicy i powiecie. Nie zachęcają do tego, by nasi błońscy przedsiębiorcy rejestrowali samochody w naszej gminie, wręcz zachęcają swoją wysokością do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Niestety taka polityka w “stolicy logistyki”.

Obniżono jedynie wysokość jednej stawki podatku, stawki dotyczącej autobusów. Radna Marzena Cichewicz zadała pytanie, z jakiego powodu jedna stawka (podatek od autobusów) jest obniżana, gdy wszystkie pozostałe są podwyższane? Odpowiedź – ponieważ w gminie mamy kilka autobusów szkolnych, a teraz w dobie pandemii nie jeżdżą. Marzena Cichewicz zadała kolejne pytanie – bezpośrednio pytając – czy to znaczy, “że sobie robimy dobrze, a przedsiębiorcy? oni niech płacą więcej? W odpowiedzi usłyszała stwierdzenie, że możemy tak zrobić, bo pozwala na to prawo.

Moglibyście odsłuchać tego fragmentu z sesji Rady Miejskiej, gdyby nagranie było udostępnione zgodnie z wymaganiami prawa w określonym terminie. Od września w życie wszedł prawny wymóg dotyczący zapewnienia dostępności cyfrowej,  m.in. urzędy gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązane są po 23.09.2020 r. do dostosowywania nagrań z sesji Rady Miejskiej zarówno dla osób z niepełnosprawnością słuchu jak i wzroku. Dlatego też, do nagrań z błońskich sesji Rady Miejskiej dodawane są napisy dla osób niesłyszących. Proces ten wg. przepisów prawa zasadniczo nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach, na przykład, gdy niemożliwe jest uzyskanie odpowiednich usług w odpowiednim czasie, okres ten może zostać wyjątkowo przedłużony do minimum niezbędnego do zapewnienia dostępności treści. Niestety w naszej błońskiej Radzie Miejskiej standardy działania są tożsame ze standardami w Ratuszu, proces dodania napisów do październikowej sesji Rady Miejskiej zajął prawie dwa miesiące. Jeśli takie jest minimum w błońskiej Radzie Miejskiej, to możemy jedynie współczuć sobie i mieszkańcom.

Jak głosowali nasi błońscy radni nad tą uchwała? Wykaz głosowań poniżej w pliku:

3. Przyjęto uchwałę, na podstawie której nie ulegają zmianie w stosunku do roku 2020 stawki podatku na rok 2021 dotyczące podatku rolnego.

4. Przyjęto gminny Program Ochrony Środowiska. To też “ciekawy” dokument, szczególnie analizy SWOT, w których oceny są delikatnie mówiąc ujmujące, ale czy zgodne z rzeczywistością?

Jedna z przykładowych analiz

5. Przyjęto uchwałę dotycząca Programu Współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Niebawem 14.12.2020 kolejna sesja Rady Miejskiej w Błoniu, na której najistotniejszym punktem obrad będzie uchwała dotycząca przyszłorocznego budżetu naszej gminy. Już dziś zapraszamy do jej oglądania online, ponowne jej odsłuchanie przy obecnych standardach działania w celu dostosowania nagrania do dostępności cyfrowej będzie pewnie możliwe dopiero w marcu.  

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie