WAŻNA Sesja Rady Miejskiej 10.06.2019 godz. 16.00 Wotum zaufania, absolutorium.

W poniedziałek 10.06.2019 r. o godz.16.00 w sali plenarnej CK odbędzie się jedna z ważniejszych w tym roku dla naszej społeczności lokalnej sesja Rady Miejskiej.

Podsumowanie działań i rezultatów pracy naszego urzędu w tym Pana Burmistrza. Pan Burmistrz prezentować będzie raport o stanie gminy. Odbędzie się debata nad raportem oraz głosowanie nad udzieleniem, bądź nieudzieleniem Panu Burmistrzowi wotum zaufania.

Standardowo, przygotujemy streszczenie z sesji, które zamieścimy na naszej stronie. Warto jednak wybrać się na sesję osobiście do czego serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

Raport o stanie gminy znajdziecie w naszym wpisie – link:
http://projektblonie.pl/raport-o-stanie-gminy-za-rok-2018/

Poniżej plik z porządkiem obrad:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie