Więzienie dla BURMISTRZA BŁONIA – historie, których nie znacie.

Jan Szczepan Kulisiewicz

Urodził się 25.12.1897 r. w Błoniu. W 1898 został ochrzczony w Rokitnie. Zmarł 20.09.1966 w Trojanowie koło Sochaczewa. Był synem obywatela ziemskiego Jana Kulisiewicza i Józefy z domu Jaworskiej. 28.06.1925 zawarł w Błoniu związek małżeński z Marią z domu Włodarską, z która miał dwóch synów i trzy córki.

Burmistrz Błonia w latach 1929- 1932 skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 4 miesiące więzienia.

Był Posłem na Sejm II i III kadencji w latach 1928- 1935. Mandaty zdobył: w 1928 z listy Stronnictwa Chłopskiego, a w 1930 z listy Centrolew.  

W 1908-16 uczył się w szkole filologicznej K. Kujawskiego i szkole realnej W. Wróblewskiego (matura) w Warszawie, studiował na Wydz. Prawa i Nauk Politycznych UW (krótko w 1917, wznowione w XII 1920, skreślony z listy studentów 31 III 1922); w XII 1920 złożył podanie o przyjęcie na trzyletnie Kursy Handlowe Męskie A. Zielińskiego (obecnie SGH), lecz studiów nie podjął.

Od 1912 w skautingu. W czasie I wojny światowej od 1917 w POW (łącznik między Komendą Naczelną a Obwodem XIV), w 1918 dwukrotnie na krótko aresztowany podczas rozlepiania ulotek. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Do 1929 urzędnik w różnych instytucjach w Błoniu, 1929-32 burmistrz miasta. Od 1932 właściciel młyna w Trojanowie. Ławnik, czł. Sejmiku i Wydz. Powiatowego, Rady Wojewódzkiej w Warszawie i Rady Miejskiej w Błoniu, Powiatowej Rady Szkolnej. W 1918 wstąpił do PSL “W” (instruktor etatowy), od XII 1919 czł. PSL “P”, od połowy 1923 związany z ZPSL (czł. ZG), od 1926 w SCh (1926-28 czł. Komisji Rewizyjnej, w 1927 i 1930-31 sekretarz generalny, kier. admin. “Gazety Chłopskiej”). W 1928 przeciwnik zaostrzenia opozycji SCh wobec rządu, w 1930 przeciwnik udziału stronnictwa w Centrolewie, a następnie zjednoczenia ruchu ludowego. Od 1931 w SL, w VI t.r. wystąpił ze stronnictwa z związku z postawionymi mu przez Główny Sąd Partyjny zarzutami dotyczącymi jego pracy w samorządzie. W 1932 współorganizator Ludowego Stronnictwa Rolniczego, później p.n. Narodowo-Chłopskie Stronnictwo Agrarne, a od 1933 Chłopskie Stronnictwo Rolnicze. W 1936-37 czł. reaktywowanego, prorządowego SCh; po jego rozwiązaniu wycofał się z działalności politycznej. Podczas II wojny światowej współorganizator BCh w gm. Chodaków, w 1943 komendant powiatowy w Sochaczewie, następnie w kierownictwie SL “Roch” w tym mieście. Od III 1944 czł. Powiatowej Rady Narodowej w Sochaczewie, w 1945 czł. prezydium, 1946-47 przewodn. Po wojnie działał w SL: w 1945 sekretarz, 1946-48 czł. RN, Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie i Powiatowego w Sochaczewie. Od 1947 poseł na Sejm Ustawodawczy. Dn. 2 X 1948 wykluczony z SL pod zarzutem “wykorzystywania sił najemnych przy prowadzeniu młyna”, pozbawiony mandatu poselskiego i uwięziony. Zwolniony w II 1951 z powodu stanu zdrowia, odzyskał mandat poselski, ale nie podjął działalności parlamentarnej; 22 XI 1956 Komisja Rehabilitacyjna przy NK ZSL przyznała mu prawa członkowskie, do śmierci działał w ZSL na terenie pow. Sochaczew. Odznaczony medalem Niepodległości (1932); Krzyż Kawalerski OOP (1946).

Dziękujemy naszemu sympatykowi za inspirację i przesłany materiał do napisania o historii naszego miasta. Zachęcamy serdecznie wszystkich do kontaktu z nami i przesłania ciekawych historii, których nie znamy lub o których nie pamiętamy.

Tekst o Panu Kulisiewiczu powstał na podstawie wpisu zamieszczonego  w bibliotece sejmowej RP https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000793&find_code=SYS&local_base=ARS10

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie