Wizyta w Coreno Ausonio w 2021.

W odpowiedzi na zaproszenie burmistrza Coreno Ausonio Pana Simone Costanzo pod koniec września 2021 r. delegacja Błonia reprezentowana przez burmistrza Z. Reszke, sekretarza P. Kubickiego, Panią skarbnik B. Koprowską i przewodniczącego rady miejskiej T. Wiśniewskiego, tuż przed pikiem omicrona, wybrała się do Włoch i odwiedziła partnerskie miasto Błonia, Coreno Ausonio.

W sali posiedzeń budynku miejskiego Coreno zorganizowano spotkanie, w który udział wzięli m.in. burmistrz Baby – Arcangelo Di Siena, prezes spółdzielni Cavatori Coreno – Graziella Mattei, burmistrz Coreno Ausonio – Simone Costanzo, burmistrz Błonia Zenon Reszka oraz przedstawiciele administracji miejskiej i stowarzyszeń lokalnych Coreno. Cieszono się, że po ponad rocznej przerwie wywołanej pandemią, mogli się wszyscy spotkać. W trakcie spotkania wspominano dotychczasową współpracę i przyjaźń między oboma miastami. Podkreślono, że współpraca będzie kontynuowana. Rozmawiano także o szeregu planowanych inicjatyw na rok 2022 z uwagi na przypadającą w tym roku 20 rocznicę podpisania umowy współpracy obu miast.

Przedstawiciele Błonia w trakcie wizyty wzięli udział we mszy świętej, którą celebrował Proboszcz Coreno, ksiądz polskiego pochodzenia, Andrea Zdanuk. Odwiedzili także lokalne centrum historyczne i uczestniczyli w ceremonii inauguracji pomnika poświęconego generałowi Władysławowi Andersowi w Cassino. Wyjazd błońskiej delegacji uszczuplił gminny budżet o 10302,59 zł. Dlaczego mieszkańcy nie zostali poinformowani o tak doniosłym spotkaniu, ani czemu nie zamieszczono w BIS fotorelacji z wyjazdu – nie wiemy.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie