Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza.

Przypominamy, że w dn. 19.06.2023 o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Tzw. sesja absolutoryjna, na której wg przepisów radni mają podjąć decyzję, czy udzielają Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium, czy też nie. U nas w gminie wynik znany jest już dziś, a na sesji niespodzianek nie będzie.

Już dziś możecie składać Panu Burmistrzowi gratulacje, wotum zaufania i absolutorium OTRZYMA. Większość głosów w radzie (17) posiada “rodzina” z komitetu Burmistrza i zaprzyjaźnionego Forum Samorządowego. Opozycji w błońskim samorządzie brak, więc wynik jest już znany, co potwierdzają przygotowane na sesje projekty uchwał wyłącznie w wariancie “rada UDZIELA”.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie