Wybory do zarządów osiedli.

Po wyborach sołeckich przyszedł czas na wybory do zarządów osiedli. Osiedla to jednostki pomocnicze gminy, najniższy szczebel samorządu terytorialnego, który przewiduje ustawa o samorządzie gminnym. Zarząd osiedla służy mieszkańcom jako pośrednik przed organami miasta (Urząd, Rada Miejska) i innymi organizacjami.

W Błoniu jest 6 osiedli, dla których w dniach 8-10 lipa br. będziemy wybierali ich zarządy. Warto wziąć udział w zebraniu wyborczym, aby powierzyć funkcję w zarządzie osiedla osobom, które będą dbały o nasze osiedlowe sprawy.

Harmonogram wyborów poniżej:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie