Rekrutacja na stanowisko w urzędzie w Błoniu – INSPEKTOR ds. OBRONNOŚCI

Szanowni,

zgodnie z naszą obietnicą, że będziemy zamieszczać ogłoszenia z błońskiego urzędu o konkursach na wolne stanowiska pracy , niniejszym informujemy, że ogłoszono konkurs na stanowisko inspektora ds. obronności. Szczegóły dotyczące wymaganych kwalifikacji oraz zakresu obowiązków znajdziecie w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej w linku.

Życiorysy (cv) na to stanowisko i inne potrzebne dokumenty można składać do 31.01.2020 w urzędzie w Błoniu ul. Rynek 6 w pokoju nr 1. Można także dokumenty rekrutacyjne wysłać pocztą na ww. adres z dopiskiem “nabór na stanowisko – inspektor ds. obronności”, w tym wypadku decyduje faktyczna data wpłynięcia dokumentów do urzędu. Życzymy powodzenia w rekrutacji, wszak wg. opinii Burmistrza “Praca w Błoniu jest dla każdego” .

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie