Wyniki ankiety “Na sportowo. Basen”

Dziękujemy serdecznie za udział w ankiecie. Swoimi opiniami w niej podzieliło się z nami 304 osoby. Z ankiety wynika, że dla większości z nas pływanie nie jest najbardziej preferowaną formą sportu, ale też spora grupa pływanie docenia. Poniżej przedstawiamy wykres z rozkładem odpowiedzi.

opcja odpowiedzi: głosyprocent
codziennie 93
raz dwa razy w tygodniu 4514
raz w tygodniu4414
raz na dwa tygodnie 165
raz na miesiąc 217
sporadycznie 4214
kilka razy w roku4816
wcale nie chodzę 7926
razem304100

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie. Widzimy się na basenie;)

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie