ZA nami V Kongres Forów Skarbników

W wydarzeniu w Hotelu Marriott w Warszawie w dniach 10-11 maja wzięło udział blisko 500 Skarbników JST z całej Polski. Organizatorami Kongresu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajowa Rada Forów Skarbników JST.

Kongres Skarbników to tradycyjnie już najważniejsza debata na temat spraw finansów JST. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. Podczas Kongresu uczestnicy poruszyli pełne spektrum tematów dotyczące finansów publicznych, uwzględniających różne perspektywy i spojrzenia. – Wszystkie sprawy, które są ważne dla Skarbników, są jednocześnie ważne dla całego samorządu terytorialnego – mówił dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Debata o zmianie systemu finansowania JST

Kongres otworzyła debata na temat systemu finansowania JST. Profesor Krzysztof Surówka razem z zespołem ekspertów przeanalizował kondycję finansową samorządów za okres 2020-2022. Szczególnie trudna jest sytuacja miast na prawach powiatów (66) i metropolii (12), które najwięcej straciły na wprowadzonych ostatnio rozwiązaniach. Na przykład, nadwyżka operacyjna 12 miast Unii Metropolii Polskich z 6,7 mld spadła do 3,5 mld. Niepokojącym jest również fakt, że spadły również nakłady inwestycyjne, które powinny rosnąć w przypadku spadku nadwyżki. – Postrzegam te zjawiska jako bardzo niekorzystne. Bez inwestycji nie ma rozwoju, a jeśli mamy inwestycje, to skąd brać potem środki na ich utrzymanie – mówił Surówka. Według jego wyliczeń na dany moment 66 miast na prawach powiatu jest bardziej zadłużone niż wszystkie pozostałe gminy razem wzięte.

Dyskusja o znaczeniu pracy Skarbnika i sposobie jego zatrudnienia

Często w naszej pracy jesteśmy nawet nie robotem, a cyborgiem: nie możemy się pomylić, musimy znać się na wszystkim, a często nawet na tym, co uchwalono przed chwilą – mówiła Anna Krzysztofik, Skarbnik Powiatu Puławskiego, Przewodnicząca Zarządu Forum Skarbników Województwa Lubelskiego. Debatę na temat statusu i pozycji samorządowych Skarbników zdominował wątek dotyczący formy ich zatrudnienia. Paneliści zastanawiali się, czy większą stabilność oraz pewność podejmowania trudnych decyzji dałaby Skarbnikom umowa o pracę, czy jednak powołanie.

Rola Regionalnych Izb Obrachunkowych w pracy Skarbnika

W debacie kończącej Kongres z Ministrem Włodzimierzem Tomaszewskim i Grzegorzem Czarnockim, Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępcą Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dyskutowali Skarbnicy – Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowice oraz Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL. W debacie wziął również udział Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL.

Uczestnicy debaty odnieśli się do zmian jakie następowały w izbach obrachunkowych przez 30 lat ich funkcjonowania, choćby prowadzenie kontroli w trybie hybrydowym. Funkcjonowanie szesnastu izb, mimo występujących niekiedy różnic w rozstrzygnięciach, stanowi niewątpliwą wartość dla samorządności i finansów publicznych, o ile rozstrzygnięcia są spójne w obrębie danego województwa. Skarbnicy apelowali też do Ministra o to, aby zgłaszane przez Krajową Radę Forów Skarbników JST postulaty miały większe szansę stać się częścią obowiązującej legislacji. – Nie chcemy, aby nasze głosy pozostawały bez echa – mówił Janusz Zagórski. – Brońmy samorządu i wszystkich instytucji wzmacniających jego autonomię – zaapelował na zakończenie, zaznaczając ważną rolę Skarbników Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Jak dodał Jerzy Stępień zdecentralizowany system Regionalnych Izb Obrachunkowych pełni ważną rolę w całym systemie polskiej demokracji.

Partnerzy Kongresu

Do udziału w Konkursie zaprosiliśmy liczne instytucje działające na przecięciu świata finansów i administracji publicznej, w tym Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urząd Zamówień Publicznych, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i NASK – Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Partnerami Kongresu były również związki samorządowe oraz samorządy wojewódzkie, organizacje regionalne oraz Partnerzy Biznesowi: Bank Gospodarstwa Krajowego, Dr Krystian Kancelaria Ziemski & Partners, Aesco Group, Dom Maklerski NWAI, Docufield, o4b, Crido, Wolters Kluwer, Rekord SI, C.H. Beck, ForProgress, Zeto Software i COIG. Kongres wspierają również najważniejsze media samorządowe i lokalne.

Więcej informacji:
www.frdl.org.pl

Fot. Robert Szczechowiak
Fot. Robert Szczechowiak
miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie