22.09.2021 – zamknięcie DW579 z Leszna do Błonia. Ruszają prace remontowe

Jak podaje oficjalna witryna Gminy Błonie w związku z przebudową drogi 579, na drodze wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń – Błonie na odcinku od km 22+600 do km 27+290 od 22.09.2021 wprowadza się tymczasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu drogi na tym odcinku, z pominięciem skrzyżowania z ul. Lesznowską i drogą gminną w Białutach. Według założenia, spółka Skanska – wykonawca robót – rozbierze całkowicie drogę i wykona ją w nowej konstrukcji. Będzie ona poszerzona do 7 m (dwa pasy ruchu o szerokości każdy 3,5 m). W ramach projektu wykonawca wykona zaplanowane nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Skanska zrealizuje także nową nawierzchnię na wjazdach, przepusty pod wjazdami i jezdnią główną oraz rowy. Czas przewidziany na realizację remontu to 18 miesięcy. Wartość umowy wynosi ponad 25 mln zł brutto. O przetargu, planach i wyłonieniu wykonawcy remontu pisaliśmy tu:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie