Sesja Rady Miejskiej – 05.02.2024 godz. 17

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 05 lutego o godzinie 17 w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Błoniu.

Pod obrady poddane zostaną projekty uchwał:

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2024-2038.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2024.
  • Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2024 roku.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej program osłonowy Gminy Błonie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu ”Między Wisłą a Kampinosem’’.
  • Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice.
  • Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 – Etap I.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
  miesięcznik PIN
  pozostałe wydania
  miesięcznik PIN online

  Niezależna gazeta lokalna

  #projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

  Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

  Aktualności
  Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
  projekt błonie