Sesja Rady Miejskiej 20.11.2023 godz. 17.00

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 20 listopada o godz. 17 w sali konferencyjnej Centrum Kultury (II piętro).

Pod obrady poddane zostaną projekty uchwał:

1.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w sprawie WPF Gminy na lata 2023-2038. 


2 . Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.


3.  Podjęcie uchwał dotyczących PODATKÓW lokalnych: od środków transportu, od nieruchomości, rolnego.

4.  Podjęcie uchwały  sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego, zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej i wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przy Muzeum Ziemi Błońskiej.


5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Błonie wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.


6. Podjęcie uchwały w podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz zasad zwrotu tych wydatków.


7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.


8. Podjęcie uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla: miasta Błonie w okolicach ulic Passowska i Modlińska,     miasta Błonie w okolicach ulic 3 Maja, Szkolna i Nowakowskiego, gminy Błonie – Żukówka Północ.


9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.


10. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie