Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w dn. 04.05.2023 oraz sesja Rady Miejskiej w dn. 08.05.2023.

W dniu 04 maja 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

W dniu 08 maja 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Zapraszamy mieszkańców na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej (04.05.2023) oraz na sesję Rady Miejskiej (08.05.2023).

Podczas obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady opiniowane będą projekty uchwał, które w dniu 8 maja będą przedmiotem obrad na sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska obradować będzie nad następującymi projektami uchwał:

– nadanie honorowego obywatelstwa p. Romanowi Nowoszewskiemu

– zmiany w WPF

– zmiany w budżecie gminy na rok 2023

– zmiany w przyjętej uchwale – program “opieka wytchnieniowa”

– zmiany w przyjętej uchwale – program “asystent osobisty”

– uchwała dot. wyznaczenia aglomeracji Błonie

– zmiana w uchwale – program “opieka nad zwierzętami”

– oddanie gruntów gminny w najem

– nadanie nazwy “Skwer im. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej”

– budżet obywatelski

– trzy projekty uchwał dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej budowa bloków przy ul. Wiejskiej.

Podczas sesji w dn.08.05.2023 prezentowane będzie Radzie Miejskiej sprawozdanie merytoryczne z pracy ZUK w 2022. (sprawozdanie poniżej w plikach).

Serdecznie zapraszamy na wspólne posiedzenie komisji i na sesję.

Projekty uchwał:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie