RATUSZ: Zabawa w kotka i myszkę – odpowiedzi na interpelacje bez odpowiedzi.

Zabawa w kotka i myszkę! – czyli jak Burmistrz odpisuje na interpelacje, by nie udzielić na nie konkretnej odpowiedzi. Ważny temat dotyczący wydatkowania środków z budżetu gminy na umowy cywilnoprawne i promocję gminy C.D.

Jeśli poświęcicie chwilę na zweryfikowanie w błońskim BIP interpelacji kierowanych przez radnych do Burmistrza oraz odpowiedzi, jakie na nie udziela, dojdziecie do smutnego wniosku. Odpowiedzi, albo nie na temat, albo okrągłe zdania, albo wymijająca treść odpowiedzi. Rzadko niestety zdarza się odpowiedź konkretna, dokładnie na pytanie stawiane przez radnych. Słowem zabawa w kotka i myszkę, albo bardziej dosadnie – lekceważenie mieszkańców i radnych. Takie standardy niestety.

Ponieważ ważna społecznie kwestia dotycząca informacji związanych z wydatkowaniem naszych wspólnych środków publicznych z budżetu gminy na realizację zawieranych umów cywilnoprawnych oraz na wydatki związane kosztami promocji gminy, to “tajemnica”, po raz kolejny Marzena Cichewicz napisała w tej sprawie do ratusza. Tym razem, to wnioski o dostęp do informacji publicznej. Uprzednie odpowiedzi na interpelacje w tej sprawie, to okrągłe zdania, wymówki.

Zaznaczyć należy, że każdy mieszkaniec naszej gminy, każdy mieszkaniec Polski, ma konstytucyjne i ustawowe prawo żądać i wnioskować do organu samorządowego, państwowego o udostępnienie takich informacji. Zastanawiająca jest przyczyna tej swoistej zabawy ze strony Burmistrza w kotka i myszkę. Co Burmistrz ma do ukrycia? Czego się obawia? A może czegoś się boi? Mieszkańcy mają prawo do wiedzy, na co wydawane są ich pieniądze i z jakimi firmami gmina zawiera umowy. Tłumaczenie, że gmina wydatkuje środki zgodnie z prawem przy jednoczesnym braku konkretnej odpowiedzi jest dowodem, na to, że nie na rękę jest Burmistrzowi konkretna odpowiedź. Przypominamy, że prawo jest równe dla każdego, a Burmistrz jako urzędnik państwowy zobligowany jest mandatem zaufania społecznego do bezwzględnego jego przestrzegania. Prędzej lub później dane te Marzena uzyska. Do tego czasu będziemy obserwować “telenowele”  w wykonaniu Burmistrza.

Oba wnioski w ramach dostępu do informacji publicznej poniżej:

Przebieg dotychczasowej zabawy w kotka i myszkę znajdziecie w naszych wcześniejszych wpisach w likach:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie